Skip to main content

Rydyn ni eisiau eich barn!

Rydym yn cynnal arolygon pan fydd angen i ni gasglu eich barn ar bynciau penodol.

Rhannwch eich profiadau gyda ni a helpwch ni i yrru gwelliant.

Croeso i Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yw'r arolygiaeth a'r rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer gofal iechyd yng Nghymru

Newyddion diweddaraf ac & adroddiadau

4 Awst 2022

Yn dilyn adborth gan randdeiliaid am ein hadroddiadau, gwnaethom ymrwymo i gynhyrchu arddull adrodd wedi'i adnewyddu ar gyfer ein holl waith arolygu.

2 Awst 2022

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi cyhoeddi adroddiad (8 Awst 2022) yn tynnu sylw at yr angen am welliant brys yn yr adran achosion brys yn Ysbyty Glan Clwyd yn y Rhyl.

19 Gorff 2022

Mae Alun Jones wedi’i benodi’n Brif Weithredwr newydd Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC), yr arolygiaeth a rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer gofal iechyd yng Nghymru.

30 Meh 2022

Rydym wedi ymrwymo i gynnal adolygiad lleol o'r trefniadau llywodraethu ansawdd sydd ar waith ar gyfer darparu gwasanaethau gofal iechyd i Garchar Ei Mawrhydi Abertawe gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

30 Meh 2022

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi cyhoeddi adroddiad sy’n amlygu’r angen i wella trefniadau llywodraethu ansawdd Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe i gefnogi’r gwaith o ddarparu gwasanaethau gofal iechyd amserol, diogel ac effeithiol i boblogaeth Carchar Ei Mawrhydi Abertawe (CEM Abertawe).