Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

23 Tach 2023

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi cyhoeddi adroddiad (23 Tachwedd 2023) yn nodi'r angen am welliannau ar unwaith yn yr Adran Achosion Brys yn Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg yn Hwlffordd.

17 Tach 2023

Cynhaliodd AGIC 35ain gynhadledd y Bartneriaeth Ewropeaidd ar gyfer Sefydliadau Goruchwylio mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (EPSO) yn stadiwm byd-enwog y Principality yng Nghaerdydd â 74,000 o seddi, cartref Rygbi Cymru.

10 Tach 2023

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi cyhoeddi adroddiad (10 Tachwedd 2023) yn dilyn arolygiad dirybudd o uned iechyd meddwl arbenigol yng Nglynebwy.

9 Tach 2023

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi cyhoeddi adroddiad (9 Tachwedd 2023) yn tynnu sylw at yr heriau a wynebir gan staff yn Adran Achosion Brys Ysbyty Gwynedd ym Mangor.

3 Tach 2023

Heddiw, cyhoeddwyd adroddiad gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) yn dilyn arolygiad o uned famolaeth Ysbyty Cyffredinol Bronglais yn Aberystwyth, a gaiff ei redeg gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

2 Tach 2023

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi cyhoeddi adroddiad (2 Tachwedd 2023) yn dilyn arolygiad dirybudd o Ysbyty'r Tywysog Siarl ym Merthyr Tudful.

19 Hyd 2023

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi cyhoeddi adroddiad (19 Hydref 2023) yn dilyn arolygiad dirybudd o uned iechyd meddwl arbenigol yn y Rhyl. Cafodd yr arolygiad o Uned Ablett yn Ysbyty Glan Clwyd ei gynnal dros dri diwrnod yn olynol ym mis Gorffennaf 2023.

12 Hyd 2023

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi cyhoeddi adroddiad (12 Hydref 2023) yn dilyn arolygiad dirybudd o ysbyty iechyd meddwl arbenigol yn Abertyleri. Cynhaliwyd yr arolygiad o Ysbyty Aber-bîg dros dri diwrnod dilynol ym mis Gorffennaf 2023, ac roedd yn canolbwyntio ar Wardiau Bevan a Thaliesin.

5 Hyd 2023

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi cyhoeddi adroddiad (5 Hydref 2023) yn dilyn arolygiad dirybudd o uned iechyd meddwl arbenigol Tŷ Llewelyn yn Ysbyty Bryn y Neuadd. Roedd yr arolygiad yn canolbwyntio ar dair ward diogelwch canolig a chafodd ei gynnal dros dri diwrnod yn olynol ym mis Gorffennaf 2023.

28 Medi 2023

Mae adolygiad cyflym o weithdrefnau amddiffyn plant ledled Cymru wedi canfod, ar y cyfan, y caiff enwau plant eu hychwanegu at y Gofrestr Amddiffyn Plant, neu'u tynnu oddi arni, yn briodol yng Nghymru.