Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

23 Mai 2024

Heddiw, cyhoeddwyd adroddiad gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) yn nodi canfyddiadau adolygiad o Benderfyniadau Peidiwch â Dechrau Adfywio Cardiopwlmonaidd (DNACPR) ar gyfer oedolion yng Nghymru.

9 Mai 2024

Dewch i wybod am ein blaenoriaethau a'n camau gweithredu ar gyfer 2024-2025

3 Mai 2024

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi cyhoeddi adroddiad yn dilyn arolygiad o'r gwasanaethau iechyd meddwl sy'n cael eu darparu yn Heatherwood Court ym Mhontypridd, a gaiff ei reoli gan Iris Care Group.

1 Mai 2024

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) ac Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) wedi dod ynghyd i gyhoeddi strategaeth ar y cyd sy'n canolbwyntio ar gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.

26 Ebr 2024

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi cyhoeddi adroddiad (26 Ebrill) yn dilyn arolygiad dirybudd o'r Uned Famolaeth yn Ysbyty'r Tywysog Siarl ym Merthyr Tudful, a gaiff ei rhedeg gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

23 Ebr 2024

Rydym am ddeall beth sy'n gweithio a beth y mae angen ei wella i bobl ifanc sy'n defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru.

18 Ebr 2024

Gwnaethom gynnal y gwiriad sicrwydd hwn ar y cyd ag Arolygiaeth Gofal Cymru rhwng 13 a 15 Chwefror 2024.

7 Maw 2024

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi cyhoeddi adroddiad (7 Mawrth 2024) yn dilyn arolygiad o ysbyty iechyd meddwl annibynnol, sef Tŷ Grosvenor yn Wrecsam. Mae'r gwasanaeth yn darparu gofal arbenigol i ddynion dros 18 oed â chyflyrau iechyd meddwl a/neu anhwylderau personoliaeth.

6 Maw 2024

Os bydd angen i chi gysylltu â darparwr gofal iechyd, nodwch nad yw hyn yn rhan o'n cylch gwaith ni fel arolygiaeth a rheoleiddiwr gofal iechyd. Fodd bynnag, os byddwch am roi adborth ar wasanaeth gofal iechyd , rhowch wybod i ni am eich pryderon.