Neidio i'r prif gynnwy

Cael y Newyddion Diweddaraf

Cofrestrwch i gael y newyddion diweddaraf gan AGIC yn syth i'ch mewnflwch.

Mae Bwletin Arsylwi chwarterol AGIC yn rhannu ein newyddion diweddaraf, yn crynhoi themâu allweddol yr ydym wedi’u darganfod, ac yn amlinellu diweddariadau arwyddocaol, felly gyda’n gilydd gallwn gyflawni ein nod o wella gofal iechyd ar draws Cymru.

Dim ond rhan o'n hymrwymiad i ddeall disgwyliadau ein rhanddeiliaid yn well yw'r bwletin hwn, ac i ymgysylltu'n rhagweithiol a rhoi adroddiad ar ein gweithgarwch yn rheolaidd.

arrows

Gwybodaeth ddiweddaraf

Cofrestrwch a chewch gylchlythyrau a bwletinau ar e-bost