Neidio i'r prif gynnwy

Croeso i Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Ni yw'r arolygiaeth a'r rheoleiddiwr annibynnol gofal iechyd yng Nghymru

Chwiliwch am wasanaeth gofal iechyd neu adroddiad arolygu

Ein diweddariadau diweddaraf

Newyddion

Gellir gwneud mwy yng Nghymru i wella prosesau gwneud penderfyniadau ynghylch peidio ag adfywio

Heddiw, cyhoeddwyd adroddiad gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) yn nodi canfyddiadau adolygiad o Benderfyniadau Peidiwch â Dechrau Adfywio Cardiopwlmonaidd (DNACPR) ar gyfer oedolion yng Nghymru.

Cyhoeddedig: 23 Mai 2024
Rydym wedi cyhoeddi ein Cynllun Gweithredol

Dewch i wybod am ein blaenoriaethau a'n camau gweithredu ar gyfer 2024-2025

Cyhoeddedig: 9 Mai 2024
Rydym wedi cyhoeddi ein hadolygiad ar y cyd o drefniadau amddiffyn plant (JICPA) yng Nghaerdydd

Cynhaliwyd yr arolygiad ar y cyd ym mis Ionawr 2024.

Cyhoeddedig: 7 Mai 2024
Angen gwelliant sylweddol mewn cyfleuster iechyd meddwl ym Mhontypridd

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi cyhoeddi adroddiad yn dilyn arolygiad o'r gwasanaethau iechyd meddwl sy'n cael eu darparu yn Heatherwood Court ym Mhontypridd, a gaiff ei reoli gan Iris Care Group.

Cyhoeddedig: 3 Mai 2024
Strategaeth Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant ar y Cyd 2024 – 2028 wedi ei chyhoeddi

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) ac Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) wedi dod ynghyd i gyhoeddi strategaeth ar y cyd sy'n canolbwyntio ar gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.

Cyhoeddedig: 1 Mai 2024