Neidio i'r prif gynnwy

Croeso i Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Ni yw'r arolygiaeth a'r rheoleiddiwr annibynnol gofal iechyd yng Nghymru

Chwiliwch am wasanaeth gofal iechyd neu adroddiad arolygu

Ein diweddariadau diweddaraf

Newyddion

Ein canfyddiadau o wiriad sicrwydd ar y cyd o'r Tîm Anableddau Dysgu Cymunedol yn Rhondda Cynon Taf

Gwnaethom gynnal y gwiriad sicrwydd hwn ar y cyd ag Arolygiaeth Gofal Cymru rhwng 13 a 15 Chwefror 2024.

Cyhoeddedig: 18 Ebrill 2024
Arolygwyr yn nodi bod angen gwneud gwelliannau ar unwaith mewn ysbyty iechyd meddwl arbenigol yn Wrecsam

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi cyhoeddi adroddiad (7 Mawrth 2024) yn dilyn arolygiad o ysbyty iechyd meddwl annibynnol, sef Tŷ Grosvenor yn Wrecsam. Mae'r gwasanaeth yn darparu gofal arbenigol i ddynion dros 18 oed â chyflyrau iechyd meddwl a/neu anhwylderau personoliaeth.

Cyhoeddedig: 7 Mawrth 2024
Ydych chi angen cysylltu â darparwr gofal iechyd?

Os bydd angen i chi gysylltu â darparwr gofal iechyd, nodwch nad yw hyn yn rhan o'n cylch gwaith ni fel arolygiaeth a rheoleiddiwr gofal iechyd. Fodd bynnag, os byddwch am roi adborth ar wasanaeth gofal iechyd , rhowch wybod i ni am eich pryderon.

Cyhoeddedig: 6 Mawrth 2024
Adolygiad ar y Cyd: Trefniadau Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid (DoLS) wedi'i gyhoeddi

Mae'r adroddiad yn ymdrin â'r cyfnod rhwng mis Ebrill 2022 a diwedd mis Mawrth 2023.

Cyhoeddedig: 28 Chwefror 2024
Gwelliannau sylweddol wedi'u gwneud i Wasanaethau Iechyd Meddwl Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn Llantrisant

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi cyhoeddi adroddiad (22 Chwefror) yn dilyn arolygiad o wasanaethau iechyd meddwl yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn Llantrisant, a gaiff ei reoli gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Cyhoeddedig: 22 Chwefror 2024