Neidio i'r prif gynnwy

Croeso i Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Ni yw'r arolygiaeth a'r rheoleiddiwr annibynnol gofal iechyd yng Nghymru

Chwiliwch am wasanaeth gofal iechyd neu adroddiad arolygu

Ein diweddariadau diweddaraf

Newyddion

Adolygiad ar y Cyd: Trefniadau Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid (DoLS) wedi'i gyhoeddi

Mae'r adroddiad yn ymdrin â'r cyfnod rhwng mis Ebrill 2022 a diwedd mis Mawrth 2023.

Cyhoeddedig: 28 Chwefror 2024
Gwelliannau sylweddol wedi'u gwneud i Wasanaethau Iechyd Meddwl Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn Llantrisant

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi cyhoeddi adroddiad (22 Chwefror) yn dilyn arolygiad o wasanaethau iechyd meddwl yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn Llantrisant, a gaiff ei reoli gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Cyhoeddedig: 22 Chwefror 2024
Arolygwyr yn canfod bod gwasanaethau iechyd meddwl yn Ysbyty Glanrhyd ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn gwella

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi cyhoeddi adroddiad (15 Chwefror) yn dilyn arolygiad o'r gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghlinig Angelton, sy'n rhan o Ysbyty Glanrhyd ym Mhen-y-bont ar Ogwr, a gaiff ei reoli gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Cyhoeddedig: 15 Chwefror 2024
14eg Adroddiad Blynyddol Mecanwaith Ataliol Cenedlaethol y Deyrnas Unedig 2022/23

Mae'r Mecanwaith Ataliol Cenedlaethol wedi cyhoeddi ei 14eg adroddiad blynyddol ar gyfer Mecanwaith Ataliol Cenedlaethol y Deyrnas Unedig 2022/23, y mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) yn gorff dynodedig i'r sefydliad hwn.

Cyhoeddedig: 13 Chwefror 2024
Rydym wedi cyhoeddi ein hadolygiad ar y cyd o drefniadau amddiffyn plant (JICPA) ym Mhowys

Crynodeb Cynhaliwyd yr arolygiad ar y cyd ym mis Hydref 2023.

Cyhoeddedig: 1 Chwefror 2024