Neidio i'r prif gynnwy

Croeso i Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Ni yw'r arolygiaeth a'r rheoleiddiwr annibynnol gofal iechyd yng Nghymru

Chwiliwch am wasanaeth gofal iechyd neu adroddiad arolygu

Ein diweddariadau diweddaraf

Newyddion

Mae angen gwneud gwelliannau sylweddol mewn ysbyty iechyd meddwl yn yr Wyddgrug

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi cyhoeddi adroddiad (11 Gorffennaf) yn dilyn arolygiad o Coed Du Hall, gwasanaeth iechyd meddwl yn Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. Ysbyty adsefydlu iechyd meddwl agored annibynnol â 22 o welyau yw Coed Du Hall. Mae'n ysbyty rhywedd cymysg ac yn gweithio gydag unigolion ag anghenion cymhleth, y mae angen rhagor o ofal adsefydlu arnynt.

Cyhoeddedig: 11 Gorffennaf 2024
Astudiaeth Achos Goleuni ar Arfer Da – Adran Achosion Brys Ysbyty Athrofaol Cymru

Rydym am sicrhau bod gwasanaethau gofal iechyd yn myfyrio ar ein gwaith arolygu a sicrwydd ac yn mesur eu gwasanaethau eu hunain yn erbyn y canfyddiadau hyn, er mwyn ysgogi gwelliannau i wasanaethau. Rydym yn gobeithio y bydd modd i'r canfyddiadau o ran arfer da a ddangosir yn yr astudiaeth achos isod gael eu trosglwyddo rhwng sefydliadau, ac ar draws y gwasanaeth iechyd ehangach er mwyn cefnogi gwelliannau mewn systemau.

Cyhoeddedig: 26 Mehefin 2024
Arolygiad yn canfod bod angen gwneud mwy o welliannau yng ngwasanaethau mamolaeth ysbyty mwyaf Caerdydd

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi cyhoeddi adroddiad (21 Mehefin 2024) yn dilyn arolygiad o'r Uned Famolaeth yn Ysbyty Athrofaol Cymru, a gaiff ei redeg gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.

Cyhoeddedig: 21 Mehefin 2024
Mae'r gofal brys yn Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd yn gwella

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi cyhoeddi adroddiad (6 Mehefin 2024) yn nodi gwelliannau yn y gofal a roddir yn yr Adran Achosion Brys yn Ysbyty Athrofaol Cymru, a gaiff ei redeg gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.

Cyhoeddedig: 6 Mehefin 2024
Gellir gwneud mwy yng Nghymru i wella prosesau gwneud penderfyniadau ynghylch peidio ag adfywio

Heddiw, cyhoeddwyd adroddiad gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) yn nodi canfyddiadau adolygiad o Benderfyniadau Peidiwch â Dechrau Adfywio Cardiopwlmonaidd (DNACPR) ar gyfer oedolion yng Nghymru.

Cyhoeddedig: 23 Mai 2024