Neidio i'r prif gynnwy

Croeso i Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Ni yw'r arolygiaeth a'r rheoleiddiwr annibynnol gofal iechyd yng Nghymru

Chwiliwch am wasanaeth gofal iechyd neu adroddiad arolygu

Ein diweddariadau diweddaraf

Newyddion

Cynnydd mewn galw a phroblemau capasiti yn yr adran achosion brys yn Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg yn effeithio ar y broses o ddarparu gofal diogel

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi cyhoeddi adroddiad (23 Tachwedd 2023) yn nodi'r angen am welliannau ar unwaith yn yr Adran Achosion Brys yn Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg yn Hwlffordd.

Cyhoeddedig: 23 Tachwedd 2023
AGIC yn cynnal 35ain Gynhadledd EPSO ym mhrifddinas Cymru

Cynhaliodd AGIC 35ain gynhadledd y Bartneriaeth Ewropeaidd ar gyfer Sefydliadau Goruchwylio mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (EPSO) yn stadiwm byd-enwog y Principality yng Nghaerdydd â 74,000 o seddi, cartref Rygbi Cymru.

Cyhoeddedig: 17 Tachwedd 2023
Mae angen gwella uned iechyd meddwl arbenigol yn Ysbyty'r Tri Chwm ar unwaith

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi cyhoeddi adroddiad (10 Tachwedd 2023) yn dilyn arolygiad dirybudd o uned iechyd meddwl arbenigol yng Nglynebwy.

Cyhoeddedig: 10 Tachwedd 2023
Mae'r adroddiad hwn yn tynnu sylw at yr heriau a wynebir gan staff yn Adran Achosion Brys Ysbyty Gwynedd

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi cyhoeddi adroddiad (9 Tachwedd 2023) yn tynnu sylw at yr heriau a wynebir gan staff yn Adran Achosion Brys Ysbyty Gwynedd ym Mangor.

Cyhoeddedig: 9 Tachwedd 2023
Canmol Gwasanaethau Mamolaeth Ysbyty Cyffredinol Bronglais, Aberystwyth

Heddiw, cyhoeddwyd adroddiad gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) yn dilyn arolygiad o uned famolaeth Ysbyty Cyffredinol Bronglais yn Aberystwyth, a gaiff ei redeg gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Cyhoeddedig: 3 Tachwedd 2023