Neidio i'r prif gynnwy

Croeso i Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Ni yw'r arolygiaeth a'r rheoleiddiwr annibynnol gofal iechyd yng Nghymru

Chwiliwch am wasanaeth gofal iechyd neu adroddiad arolygu

Ein diweddariadau diweddaraf

Newyddion

Arolygiad yn canfod bod angen gwneud mwy o welliannau yng ngwasanaethau mamolaeth ysbyty mwyaf Caerdydd

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi cyhoeddi adroddiad (21 Mehefin 2024) yn dilyn arolygiad o'r Uned Famolaeth yn Ysbyty Athrofaol Cymru, a gaiff ei redeg gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.

Cyhoeddedig: 21 Mehefin 2024
Mae'r gofal brys yn Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd yn gwella

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi cyhoeddi adroddiad (6 Mehefin 2024) yn nodi gwelliannau yn y gofal a roddir yn yr Adran Achosion Brys yn Ysbyty Athrofaol Cymru, a gaiff ei redeg gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.

Cyhoeddedig: 6 Mehefin 2024
Gellir gwneud mwy yng Nghymru i wella prosesau gwneud penderfyniadau ynghylch peidio ag adfywio

Heddiw, cyhoeddwyd adroddiad gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) yn nodi canfyddiadau adolygiad o Benderfyniadau Peidiwch â Dechrau Adfywio Cardiopwlmonaidd (DNACPR) ar gyfer oedolion yng Nghymru.

Cyhoeddedig: 23 Mai 2024
Rydym wedi cyhoeddi ein Cynllun Gweithredol

Dewch i wybod am ein blaenoriaethau a'n camau gweithredu ar gyfer 2024-2025

Cyhoeddedig: 9 Mai 2024
Rydym wedi cyhoeddi ein hadolygiad ar y cyd o drefniadau amddiffyn plant (JICPA) yng Nghaerdydd

Cynhaliwyd yr arolygiad ar y cyd ym mis Ionawr 2024.

Cyhoeddedig: 7 Mai 2024