Neidio i'r prif gynnwy

Canlyniad chwiliad

less than 
from 
Gwasanaethau a ddarperir
Mathau o sefydliad
Sector
Byrddau Iechyd/Ymddiriedolaethau y GIG
Trefnu yn ôl adroddiad arolygu diweddaraf

Wedi analluogi ar hyn o bryd, tynnwch ‘geiriau allweddol’ neu ‘lleoliad’ i ddefnyddio

1590 gwasanaethau gofal iechyd

Meddygfeydd | Gwasanaethau Meddygon Teulu | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
LL54 7NY
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
Ysbytai | Laser - heb lawdriniaeth (e.e. gwaredu gwallt neu tatŵs) | Preifat/Annibynnol
Uned 2, Stadiwm Liberty, Glandŵr, Abertawe, SA1 2FA
Ffôn 01792 651412
Adroddiad arolygu diweddaraf: 22 Tachwedd 2022
Practisau Deintyddol | Deintyddol | Preifat/Annibynnol
168 Caerleon Road, Newport, NP19 7FY
Ffôn 01633 211911
Adroddiad arolygu diweddaraf: 28 Chwefror 2019
Gwasanaethau Meddygon Teulu | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Ffordd Top y Rhos, Sir y Fflint, CH7 4NE
Ffôn 01352 770212
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
Practisau Deintyddol | Deintyddol | Preifat/Annibynnol | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
22a Caroline Street, CF31 1DQ
Ffôn 01656 652259
Adroddiad arolygu diweddaraf: 10 Ionawr 2023
GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
CH4 8SF
Ffôn 01244 680383
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
Deintyddol | Preifat/Annibynnol
91 High Street, Mold , CH7 1BQ
Ffôn 01352700723
Adroddiad arolygu diweddaraf: 9 Awst 2023
Practisau Deintyddol | Deintyddol | GIG, Preifat/Annibynnol | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
94 Caerleon Road, Casnewydd, NP19 7BY
Ffôn 01633 259091
Adroddiad arolygu diweddaraf: 21 Ebrill 2020
Meddygfeydd | Gwasanaethau Meddygon Teulu | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
30 Thomas Street, CF83 4AZ
Ffôn 02920 833300
Adroddiad arolygu diweddaraf: 9 Mawrth 2017
Meddygfeydd | Gwasanaethau Meddygon Teulu | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Glamorgan Street Aberaman, CF44 6SR
Ffôn 01685 872006
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.