Neidio i'r prif gynnwy

Adolygiadau ac adroddiadau cenedlaethol

Dewch o hyd i fanylion am ein hadolygiadau cenedlaethol, adroddiadau thematig ac eraill ar y dolenni isod

Rydym yn cyhoeddi amrywiaeth o adolygiadau cenedlaethol ac adroddiadau eraill bob blwyddyn.

Mae adolygiadau cenedlaethol yn ein helpu i werthuso’r ffordd y caiff gwasanaethau gofal iechyd eu darparu yng Nghymru.

Ysbytai Iechyd Meddwl, Ysbytai Anableddau Dysgu a Monitro y Ddeddf Iechyd Meddwl Adroddiad Blynyddol 2022-2023

Darllenwch y canfyddiadau o ein arolygiadau ysbytai iechyd meddwl, anabledd dysgu a’r Ddeddf Iechyd Meddwl yn ystod 2022-2023.

26 Ionawr 2024
Adolygiad Cymru Gyfan o Benderfyniadau Na Cheisier Dadebru Cardio-anadlol (DNACPR)

Nod ein hadolygiad yw ystyried yr arferion sydd ar waith pan gaiff penderfyniadau DNACPR eu cymhwyso at gleifion sy'n oedolion (dros 18 oed), ac a gaiff safbwyntiau ac ystyriaethau cleifion eu parchu.

30 Hydref 2023
Adolygiad Cenedlaethol o Lif Cleifion: taith drwy'r llwybr strôc

Yn ei gynllun gweithredol ar gyfer 2021-22, gwnaeth AGIC ymrwymo i raglen adolygu sy'n ystyried y risgiau a'r heriau sy'n wynebu gwasanaethau iechyd wrth iddynt barhau gyda'u hymateb i'r pandemig ac adfer ar ei ôl. O ganlyniad, rydym wedi penderfynu ymgymryd ag adolygiad cenedlaethol o lif cleifion

7 Medi 2023
Ysbytai Iechyd Meddwl, Ysbytai Anableddau Dysgu a Monitro y Ddeddf Iechyd Meddwl Adroddiad Blynyddol 2021-2022

Darllenwch y canfyddiadau o ein arolygiadau ysbytai iechyd meddwl, anabledd dysgu a’r Ddeddf Iechyd Meddwl yn ystod 2021-2022.

14 Gorffennaf 2023
Adolygiad Cenedlaethol o Atal Argyfyngau Iechyd Meddwl yn y Gymuned

Yn ein Cynllun Gweithredu ar gyfer 2019-2020, ymrwymom ni i raglen o adolygiadau cenedlaethol, gan gynnwys argyfyngau mewn meddwl.

10 Mawrth 2022
Ysbytai Iechyd Meddwl, Ysbytai Anableddau Dysgu a Monitro y Ddeddf Iechyd Meddwl Adroddiad Blynyddol 2020-2021

Darllenwch y canfyddiadau o ein arolygiadau ysbytai iechyd meddwl, anabledd dysgu a’r Ddeddf Iechyd Meddwl yn ystod 2020-2021

10 Tachwedd 2021
Ysbytai Iechyd Meddwl, Ysbytai Anableddau Dysgu a Monitro y Ddeddf Iechyd Meddwl Adroddiad Blynyddol 2019-2020

Darllenwch y canfyddiadau o ein arolygiadau ysbytai iechyd meddwl, anabledd dysgu a’r Ddeddf Iechyd Meddwl yn ystod 2019-2020

10 Tachwedd 2021
Adolygiad Cenedlaethol o COVID-19

Y ffordd y gwnaeth gwasanaethau gofal iechyd ledled Cymru ddiwallu anghenion pobl a chynnal eu diogelwch yn ystod y pandemig.

30 Mehefin 2021
Monitro Iechyd Meddwl, Ysbytai Anableddau Dysgu a’r Ddeddf Iechyd Meddwl Adroddiad Blynyddol 2018-19

Darllenwch y canfyddiadau o ein arolygiadau ysbytai iechyd meddwl, anabledd dysgu a’r Ddeddf Iechyd Meddwl yn ystod 2018-19

20 Ionawr 2020
Adolygiad Cenedlaethol o Atal a Hyrwyddo Annibyniaeth ar gyfer Oedolion Hŷn (dros 65 oed) sy'n Byw yn y Gymuned

Cyfrannom at y cyd-adolygiad hwn, a arweiniwyd gan Arolygiaeth Gofal Cymru.

4 Hydref 2019