Neidio i'r prif gynnwy

Cysylltwch â ni

Gwybodaeth ynglŷn â sut i roi adborth a chodi pryderon.

Prif Swyddfa

 

Ehangu'r map

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru
Llywodraeth Cymru
Parc Busnes Rhydycar
Merthyr Tudful
CF48 1UZ

Mae ein llinellau ffôn ar agor rhwng 9am a 5pm, o ddydd Llun i ddydd Iau a rhwng 9am a 4.30pm ar ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau cyhoeddus).