Neidio i'r prif gynnwy

Cysylltwch â ni

Gwybodaeth ynglŷn â sut i roi adborth a chodi pryderon.

Prif Swyddfa

 

Ehangu'r map

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru
Adeiladau'r Llywodraeth
Parc Busnes Rhydycar
Merthyr Tudful
CF48 1UZ

Mae ein llinellau ffôn ar agor rhwng 9am – 5pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau cyhoeddus).