Neidio i'r prif gynnwy

Ein Swyddi Gwag

Gweithwch gyda'r corff annibynnol sy’n arolygu ac yn rheoleiddio gofal iechyd yng Nghymru

Rydym yn recriwtio!

Mae angen Arbenigwyr drwy Brofiad arnom o amrywiaeth o gefndiroedd o bob cwr o Gymru. Bydd ganddynt brofiad o wasanaethau Iechyd Meddwl yng Nghymru – naill ai fel gofalwr neu ddefnyddiwr gwasanaeth – yn ystod y pum mlynedd diwethaf.

Mae ein hadolygwyr Profiad y Claf ac Arbenigwyr drwy Brofiad yn aelodau pwysig o dimau adolygu AGIC ac yn dwyn eu gwerthoedd a'u profiadau bywyd eu hunain i waith AGIC. Mae eu hasesiad gwrthrychol yn ein helpu i dynnu sylw at bryderon y mae angen i bob math o ddarparwyr gofal iechyd eu hystyried a mynd i'r afael â nhw, gan wella'r gofal y mae'r cleifion yn ei dderbyn yn sgil hynny.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda ni, chysylltwch ag agic.arolygiadau@llyw.cymru, i ofyn am ffurflen gais.

Gallwch hefyd ein dilyn ar Twitter neu Linkedin i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Ffurflen Gais