Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

19 Ion 2024

Heddiw, mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi cyhoeddi adroddiad, yn dilyn arolygiad o Ganolfan Geni Tirion yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn Llantrisant, a gaiff ei redeg gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

22 Rhag 2023

Gwybodaeth am ein hamseroedd agor dros gyfnod y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd a sut gallwch gysylltu â ni

20 Rhag 2023

Yn dilyn ymchwiliad troseddol diweddar, mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi defnyddio ei bwerau cyfreithiol o ganlyniad i dorri Deddf Safonau Gofal 2000.

15 Rhag 2023

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi cyhoeddi adroddiad, 15 Rhagfyr, yn dilyn arolygiad o'r uned famolaeth yn Ysbyty Singleton yn Abertawe.

6 Rhag 2023

Heddiw, 6 Rhagfyr, mae Arolygiaeth Gofal Cymru wedi cyhoeddi ei adroddiad blynyddol ar gyfer 2022-2023. Mae'r adroddiad yn crynhoi ein holl weithgarwch, gan gynnwys yr arolygiad o wasanaethau'r GIG a gwasanaethau gofal iechyd annibynnol.

23 Tach 2023

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi cyhoeddi adroddiad (23 Tachwedd 2023) yn nodi'r angen am welliannau ar unwaith yn yr Adran Achosion Brys yn Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg yn Hwlffordd.

17 Tach 2023

Cynhaliodd AGIC 35ain gynhadledd y Bartneriaeth Ewropeaidd ar gyfer Sefydliadau Goruchwylio mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (EPSO) yn stadiwm byd-enwog y Principality yng Nghaerdydd â 74,000 o seddi, cartref Rygbi Cymru.

10 Tach 2023

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi cyhoeddi adroddiad (10 Tachwedd 2023) yn dilyn arolygiad dirybudd o uned iechyd meddwl arbenigol yng Nglynebwy.

9 Tach 2023

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi cyhoeddi adroddiad (9 Tachwedd 2023) yn tynnu sylw at yr heriau a wynebir gan staff yn Adran Achosion Brys Ysbyty Gwynedd ym Mangor.

3 Tach 2023

Heddiw, cyhoeddwyd adroddiad gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) yn dilyn arolygiad o uned famolaeth Ysbyty Cyffredinol Bronglais yn Aberystwyth, a gaiff ei redeg gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.