Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • Penrhosgarnedd
 • Bangor
 • LL57 2PW
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01248 384384
 • Math o arolygiad:
  Ysbytai
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Iechyd Meddwl
  Ïoneiddio ymbelydredd (e.e. Radiotherapi)
  A&E
 • Sector:
  GIG
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr