Neidio i'r prif gynnwy

Adolygiadau ac adroddiadau ar y Cyd

Mae AGIC yn gweithio'n agos gyda rheoleiddwyr ac arolygiaethau eraill yng Nghymru, a hefyd gydag arolygiaethau eraill yn y DU.

Yn ystod ein gwaith ar sicrwydd yng Nghymru, rydym yn gweithio'n agos gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC), Estyn ac Archwilio Cymru. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf Llywodraeth Leol (Cymru) 2015 yn cefnogi trefniadau gweithio ar y cyd rhwng y cyrff arolygu ac archwilio yng Nghymru.

Adolygiad cenedlaethol o ddefnyddio Trefniadau Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid (DoLS) yng Nghymru 2021 - 2022

Canfyddiadau allweddol ac argymhellion o'n hadolygiad ar y cyd ag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC).

7 Chwefror 2023
Adroddiad monitro blynyddol y trefniadau diogelu wrth amddifadu o ryddid 2020-21

Darllenwch ymlaen i ddysgu am ganfyddiadau allweddol ein hadroddiad blynyddol diweddaraf ar y trefniadau diogelu wrth amddifadu o ryddid, a gynhyrchwyd ar y cyd ag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)

22 Mawrth 2022
Trosolwg o Drefniadau Llywodraethu Ansawdd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg: Crynodeb o'r cynnydd a wnaed yn erbyn argymhellion

Mae ein hadroddiad ar y cyd yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd yn erbyn yr 14 o argymhellion gwreiddiol a wnaed yn ein hadroddiad ar y cyd yn 2019.

18 Mai 2021
Adroddiad blynyddol Trefniadau Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid (DoLS) 2019-20

Darllenwch ganfyddiadau allweddol o'n hadroddiad monitro blynyddol ar Drefniadau Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid (DoLS) ar y cyd ag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)

24 Mawrth 2021
Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid – Adroddiad Monitro Blynyddol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2018-19

Dyma'r degfed adroddiad monitor blynyddol o’r fath ar y gyd ag Arolygiaeth Gofal Cymru.

12 Awst 2020
Adolygiad ar y Cyd o Drefniadau Llywodraethu Ansawdd Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Adolygiad ar y cyd o drefniadau llywodraethu ansawdd Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg gyda Archwilio Cymru.

18 Gorffennaf 2019
AGIC a AGC yn cyhoeddi Adolygiad Thematig ar y Cyd o Dimau Iechyd Meddwl Cymunedol

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) ac Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) heddiw yn cyhoeddi ei Adolygiad Thematig ar y Cyd o Dimau Iechyd Meddwl Cymunedol ac wedi gwneud 23 argymhelliad ar gyfer gwella.

7 Chwefror 2019
Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid: Adroddiad Monitro Blynyddol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2015-16

Adroddiad ar y cyd rhyngom ni ac Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (CSSIW)

4 Mai 2017