Neidio i'r prif gynnwy

Adran Adroddiadau’r Awdurdod Goruchwylio Lleol

Roedd yr Awdurdod Goruchwylio Lleol ar gyfer Bydwragedd yn gyfrifol am oruchwylio'r holl fydwragedd sy'n ymarfer yng Nghymru.

Nod yr Awdurdod Goruchwylio Lleol oedd:

  • Sicrhau bod y byrddau iechyd sy'n darparu gwasanaethau mamolaeth y GIG yn cydymffurfio â safonau a nodir gan y Cyngor Bydwreigiaeth Cenedlaethol.
  • Cefnogi bydwragedd yn eu gwaith drwy fodel o oruchwyliaeth statudol sydd â safonau a phrosesau clir er mwyn gwella amddiffyniad y cyhoedd ond sydd hefyd yn cefnogi bydwragedd mewn modd rhagweithiol er mwyn iddynt ddarparu'n hyderus safon uchel o ofal bydwreigiaeth â dewis ar gyfer menywod.

Adroddiadau yn yr adran hon:

  • Adroddiadau Archwilio Blynyddol o'r Byrddau Iechyd gan yr Awdurdod Goruchwylio Lleol 
  • Adroddiadau Blynyddol yr Awdurdod Goruchwylio Lleol
Adroddiad Blynyddol yr Awdurdod Goruchwylio Lleol 2016-17

Mae'r adroddiad blynyddol terfynol ar sicrhau ansawdd yr Awdurdod Goruchwylio Lleol (AGLl) ar gyfer Cymru wedi'i gyhoeddi heddiw

2 Mehefin 2017
Adroddiad Archwilio Blynyddol AGLl 2016-17 – Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Darllenwch y canfyddiadau o ein adroddiad archwilio ar gyfer Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

21 Mawrth 2017
Adroddiad Archwilio Blynyddol AGLl 2016-17 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Darllenwch y canfyddiadau o ein adroddiad archwilio ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysol Hywel Dda

21 Mawrth 2017
Adroddiad Archwilio Blynyddol AGLl 2016-17 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Darllenwch y canfyddiadau o ein adroddiad archwilio ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysol Cwm Taf

21 Mawrth 2017
Adroddiad Archwilio Blynyddol AGLl 2016-17 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Darllenwch y canfyddiadau o ein adroddiad archwilio ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysol Caerdydd a'r Fro

21 Mawrth 2017
Adroddiad Archwilio Blynyddol AGLl 2016-17 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Darllenwch y canfyddiadau o ein adroddiad archwilio ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysol Betsi Cadwaladr

21 Mawrth 2017
Adroddiad Archwilio Blynyddol AGLl 2016-17 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Darllenwch y canfyddiadau o ein adroddiad archwilio ar gyfer Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg

21 Mawrth 2017
Adroddiad Blynyddol yr Awdurdod Goruchwylio Lleol 2015-16

Darllenwch y canfyddiadau o ein Adroddiad Blynyddol Awdurdod Goruchwylio Lleol 2015-16

26 Hydref 2016
Adroddiad Archwilio Blynyddol AGLl 2015-2016 – Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Darllenwch y canfyddiadau o ein adroddiad archwilio ar gyfer Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

18 Ionawr 2016
Adroddiad Archwilio Blynyddol AGLl 2015-2016 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Darllenwch y canfyddiadau o ein adroddiad archwilio ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

18 Ionawr 2016