Neidio i'r prif gynnwy

Adolygiad ar y Cyd gan Arolygiaethau o Drefniadau Amddiffyn Plant (JICPA): Sir Ddinbych 2023

Ein canfyddiadau am effeithiolrwydd trefniadau gweithio mewn partneriaeth a gwaith asiantaethau unigol yn Sir Ddinbych.

Ar y cyd ag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC), Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub ei Fawrhydi , Arolygiaeth Prawf Ei Fawrhydi ac Estyn, gwnaethom gynnal arolygiad ar y cyd o'r ymateb amlasiantaethol i gamdriniaeth ac esgeulustod yn Sir Ddinbych.

Darllenwch yr adroddiad llawn isod i weld ein holl ganfyddiadau ac argymhellion.