Neidio i'r prif gynnwy

Timau Iechyd Meddwl Cymunedol

Rydym yn arolygu Timau Iechyd Meddwl Cymunedol yng Nghymru er mwyn sicrhau bod pobl yn cael gofal da.

Sut rydym yn arolygu

Rydym yn gweithio gydag Arolygiaeth Gofal Cymru i gynnal arolygiadau ar y cyd o Dimau Iechyd Meddwl Cymunedol.

Rydym yn ystyried y ffordd y mae gwasanaethau yn:

Rhoddir rhybudd ar gyfer arolygiadau o Dimau Iechyd Meddwl Cymunedol. Mae'r gwasanaeth yn cael rhybudd o hyd at 12 wythnos am yr arolygiad. 

Cynhelir yr arolygiadau gan ddau arolygydd o AGIC, dau adolygydd cymheiriaid clinigol (y bydd un ohonynt wedi'i enwebu fel yr adolygydd o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl) a dau arolygydd o Arolygiaeth Gofal Cymru.

Os hoffech gopi o'n gweithlyfr arolygu, cysylltwch â agic.arolygu@llyw.cymru gan nodi pa fath o weithlyfr arolygu sydd ei angen arnoch.