Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau Anableddau Dysgu

Rydym yn arolygu gwasanaethau anableddau dysgu yng Nghymru er mwyn sicrhau bod pobl yn derbyn gofal da.

Sut rydym yn arolygu

Rydym yn ystyried y ffordd y mae gwasanaethau yn:

Fel arfer, arolygiadau dirybudd a gynhelir o wasanaethau anableddau dysgu. Mae hyn yn ein galluogi i weld y gwasanaethau fel maent yn gweithredu fel arfer. Ni chaiff y gwasanaeth unrhyw rybudd ymlaen llaw am arolygiad dirybudd.

Cynhelir yr arolygiadau gan o leiaf un arolygydd o AGIC ac adolygydd allanol (sydd â phrofiad proffesiynol perthnasol). Bydd arolygwyr yn siarad â chleifion am eu profiadau o ofal.

Os hoffech gopi o'n gweithlyfr arolygu, cysylltwch â agic.arolygu@llyw.cymru gan nodi pa fath o weithlyfr arolygu sydd ei angen arnoch.