Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • Ffordd Top y Rhos
 • Sir y Fflint
 • CH7 4NE
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01352 770212
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Gwasanaethau Meddygon Teulu
 • Sector:
  GIG
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr