Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • Uned 2, Stadiwm Liberty, Glandŵr
 • Abertawe
 • SA1 2FA
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01792 651412
 • Math o arolygiad:
  Ysbytai
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Laser - heb lawdriniaeth (e.e. gwaredu gwallt neu tatŵs)
 • Sector:
  Preifat/Annibynnol