Neidio i'r prif gynnwy

Canlyniad chwiliad

less than 
from 
Gwasanaethau a ddarperir
Mathau o sefydliad
Sector
Byrddau Iechyd/Ymddiriedolaethau y GIG
Trefnu yn ôl adroddiad arolygu diweddaraf

Wedi analluogi ar hyn o bryd, tynnwch ‘geiriau allweddol’ neu ‘lleoliad’ i ddefnyddio

1589 gwasanaethau gofal iechyd

Meddygfeydd | Gwasanaethau Meddygon Teulu | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
The Square, NP13 2AB
Ffôn 01495 320520
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
Meddygfeydd | Gwasanaethau Meddygon Teulu | GIG | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
Heol Tawe, SA9 1XP
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
Meddygfeydd | Gwasanaethau Meddygon Teulu | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
1-3 John Street Abercwmboi, CF44 6BL
Ffôn 01443 473304
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
Meddygfeydd | Gwasanaethau Meddygon Teulu | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Ynysmeurig Road Abercynon, CF45 4YB
Ffôn 01443 740447
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
Ysbytai | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Abergarw Road, Abergarw, Brynmenyn, Pen-y-bont ar Ogwr, CF32 9LF
Adroddiad arolygu diweddaraf: 23 Medi 2020
Practisau Deintyddol | Deintyddol | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
19 Cae Du Abersoch, Gwynedd, LL53 7EN
Ffôn 01758 713955
Adroddiad arolygu diweddaraf: 26 Gorffennaf 2017
Practisau Deintyddol | Deintyddol | Preifat/Annibynnol | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
10 Broad Street, Pontypool, NP4 7BQ
Ffôn 01495 775252
Adroddiad arolygu diweddaraf: 7 Mawrth 2024
GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
151 St. Helen's Road, SA1 4DF
Ffôn 01792 476576
Adroddiad arolygu diweddaraf: 14 Mai 2018
Practisau Deintyddol | Deintyddol | Preifat/Annibynnol
3a Somerset Street, NP13 1DJ
Ffôn 01495 212445
Adroddiad arolygu diweddaraf: 27 Chwefror 2019
Practisau Deintyddol | Deintyddol | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
5 Thomas Street, CF83 4AU
Ffôn 02920 831270
Adroddiad arolygu diweddaraf: 17 Ebrill 2024