Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

  • CH4 8SF
  • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

  • 01244 680383
  • Sector:
    GIG
  • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
    Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr