Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • 94 Caerleon Road
 • Casnewydd
 • NP19 7BY
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01633 259091
 • Math o arolygiad:
  Practisau Deintyddol
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Deintyddol
 • Sector:
  GIG
  Preifat/Annibynnol
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan