Neidio i'r prif gynnwy

Adolygiadau ac adroddiadau cenedlaethol

Dewch o hyd i fanylion am ein hadolygiadau cenedlaethol, adroddiadau thematig ac eraill ar y dolenni isod

Rydym yn cyhoeddi amrywiaeth o adolygiadau cenedlaethol ac adroddiadau eraill bob blwyddyn.

Mae adolygiadau cenedlaethol yn ein helpu i werthuso’r ffordd y caiff gwasanaethau gofal iechyd eu darparu yng Nghymru.

Darllenwch ganfyddiadau allweddol o'n hadroddiad monitro blynyddol ar Drefniadau Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid (DoLS) ar y cyd ag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)

Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid – Adroddiad Monitro Blynyddol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2018-19

Dyma'r degfed adroddiad monitor blynyddol o’r fath ar y gyd ag Arolygiaeth Gofal Cymru.

12 Awst 2020
Monitro Iechyd Meddwl, Ysbytai Anableddau Dysgu a’r Ddeddf Iechyd Meddwl Adroddiad Blynyddol 2018-19

Darllenwch y canfyddiadau o ein arolygiadau ysbytai iechyd meddwl, anabledd dysgu a’r Ddeddf Iechyd Meddwl yn ystod 2018-19

20 Ionawr 2020
Adolygiad Cenedlaethol o Atal a Hyrwyddo Annibyniaeth ar gyfer Oedolion Hŷn (dros 65 oed) sy'n Byw yn y Gymuned

Cyfrannom at y cyd-adolygiad hwn, a arweiniwyd gan Arolygiaeth Gofal Cymru.

4 Hydref 2019
Adolygiad o Ofal Integredig: Canolbwyntio ar Gwympiadau

Adolygon ac ymchwilion ni llwybr gofal cyfan – gwasanaethau i bobl sydd wedi cwympo neu fewn perygl o gwympo.

13 Medi 2019
Adolygiad cenedlaethol o wasanaethau mamolaeth

Ystyriodd yr adolygiad ansawdd a diogelwch gwasanaethau mamolaeth ledled Cymru.

30 Gorffennaf 2019
Adolygiad ar y Cyd o Drefniadau Llywodraethu Ansawdd Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Adolygiad ar y cyd o drefniadau llywodraethu ansawdd Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg gyda Archwilio Cymru.

18 Gorffennaf 2019

Darllenwch y canfyddiadau o ein arolygiadau ysbytai iechyd meddwl, anabledd dysgu a’r Ddeddf Iechyd Meddwl yn ystod 2017-18.

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau ein harolygiadau o Rheoliadau Ymbelydredd Ïoneiddio (Amlygiad Meddygol) 2017-2018