Neidio i'r prif gynnwy

Adolygiadau ac adroddiadau cenedlaethol

Dewch o hyd i fanylion am ein hadolygiadau cenedlaethol, adroddiadau thematig ac eraill ar y dolenni isod

Rydym yn cyhoeddi amrywiaeth o adolygiadau cenedlaethol ac adroddiadau eraill bob blwyddyn.

Mae adolygiadau cenedlaethol yn ein helpu i werthuso’r ffordd y caiff gwasanaethau gofal iechyd eu darparu yng Nghymru.

Adolygiad o Ofal Integredig: Canolbwyntio ar Gwympiadau

Adolygon ac ymchwilion ni llwybr gofal cyfan – gwasanaethau i bobl sydd wedi cwympo neu fewn perygl o gwympo.

13 Medi 2019

Ystyriodd yr adolygiad ansawdd a diogelwch gwasanaethau mamolaeth ledled Cymru.

Monitro Iechyd Meddwl, Ysbytai Anableddau Dysgu a’r Ddeddf Iechyd Meddwl Adroddiad Blynyddol 2017-2018

Darllenwch y canfyddiadau o ein arolygiadau ysbytai iechyd meddwl, anabledd dysgu a’r Ddeddf Iechyd Meddwl yn ystod 2017-18.

16 Gorffennaf 2019

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau ein harolygiadau o Rheoliadau Ymbelydredd Ïoneiddio (Amlygiad Meddygol) 2017-2018

Daeth yr adolygiad themâu allweddol ynghyd sydd wedi deillio o arolygiadau yn ymwneud â phlant a phobl ifanc.

Mae’r adroddiad hwn yw crynhoi canfyddiadau ein harolygiadau o Gwasanaethau Laser Dosbarth 3B/4 a Golau Pwls Dwys yn ystod 2017-18

Mae’r adroddiad hwn yw crynhoi canfyddiadau ein harolygiadau o Gwasanaethau Ymarferydd cyffredinol (GP) yn ystod 2017-18

Mae’r adroddiad hwn yw crynhoi canfyddiadau ein harolygiadau o Gwasanaethau Bractisau Deintyddol yn ystod 2017-18

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ac Arolygiaeth Gofal Cymru wedi cynnal adolygiad ar y cyd ar y ffordd y gallwn gydweithio i sicrhau bod anghenion gofal iechyd pobl hŷn sy'n byw mewn cartrefi gofal yn y Gogledd yn cael eu diwallu

Adolygiad o Ryddhau Cleifion o'r Ysbyty i Bractisau Cyffredinol

Heddiw, rydym wedi cyhoeddi adroddiad yn dilyn adolygiad o wasanaethau rhyddhau cleifion o'r ysbyty yng Nghymru

8 Awst 2018