Neidio i'r prif gynnwy

Adolygiadau ac adroddiadau cenedlaethol

Dewch o hyd i fanylion am ein hadolygiadau cenedlaethol, adroddiadau thematig ac eraill ar y dolenni isod

Rydym yn cyhoeddi amrywiaeth o adolygiadau cenedlaethol ac adroddiadau eraill bob blwyddyn.

Mae adolygiadau cenedlaethol yn ein helpu i werthuso’r ffordd y caiff gwasanaethau gofal iechyd eu darparu yng Nghymru.

Gwasanaethau Camddefnyddio Sylweddau yng Nghymru

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ac Arolygiaeth Gofal Cymru wedi cyhoeddi adroddiad ar y cyd ar wasanaethau camddefnyddio sylweddau yng Nghymru

25 Gorffennaf 2018
Arolygiadau Ysbytai Iechyd Meddwl, Anabledd Dysgu a’r Deddf Iechyd Meddwl Adroddiad Blynyddol 2016-17

Darllenwch y canfyddiadau o ein arolygiadau ysbytai iechyd meddwl, anabledd dysgu a’r Ddeddf Iechyd Meddwl yn ystod 2016-17

29 Mawrth 2018
Adroddiad Blynyddol Arolygiadau Ysbytai Iechyd Meddwl, Anabledd Dysgu a’r Deddf Iechyd Meddwl 2015-2016

Darllenwch y canfyddiadau o ein arolygiadau ysbytai iechyd meddwl, anabledd dysgu a’r Ddeddf Iechyd Meddwl yn ystod 2015-2016

16 Hydref 2017
Adroddiad Blynyddol Arolygiadau Ysbytai'r GIG 2016-17

Darllenwch ganfyddiadau ein rhaglen o arolygiadau ysbytai yn ystod 2016-17

27 Medi 2017
Adroddiad Blynyddol Arolygiadau o Bractisau Meddygol Cyffredinol 2016-17

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi ein canfyddiadau o arolygiadau bractisau meddygol cyffredinol yn ystod 2016-17

20 Medi 2017
Adroddiad Blynyddol Arolygiadau o Bractisau Deintyddol Cyffredinol 2016-17

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau ein harolygiadau o bractisau deintyddol yn 2016-17

13 Medi 2017
Adroddiad Blynyddol Rheoliadau Ymbelydredd Ïoneiddio (Datguddio Meddygol) (RhYÏ(DM)) 2016-17

Mae’r adroddiad hwn yw crynhoi canfyddiadau ein harolygiadau o adrannau radioleg yn ystod 2016-17

6 Medi 2017
Gwasanaethau Laser Dosbarth 3B/4 a Golau Pwls Dwys Adroddiad Blynyddol 2016-17

Dyma adroddiad blynyddol ail AGIC ar gyfer gwasanaethau laser Dosbarth 3B/4 a golau pwls dwys

6 Medi 2017
Adroddad thematig o wasanaethau offthalmoleg a gyhoeddwyd

Darllenwch y canfyddiadau ein hadolygiad o gwasanaethau offthalmoleg yng Nghymru

30 Ionawr 2017

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau ein harolygiadau anabledd dysgu yn 2015-16