Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • Merthyr Tudful
 • CF47 9DT
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01685 721721
 • Math o arolygiad:
  Ysbytai
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Ïoneiddio ymbelydredd (e.e. Radiotherapi)
  A&E
 • Sector:
  GIG
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg