Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • Heol Tawe
 • SA9 1XP
 • Y Deyrnas Unedig
 • Math o arolygiad:
  Meddygfeydd
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Gwasanaethau Meddygon Teulu
 • Sector:
  GIG
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Addysgu Powys