Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • 1-3 John Street Abercwmboi
 • CF44 6BL
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01443 473304
 • Math o arolygiad:
  Meddygfeydd
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Gwasanaethau Meddygon Teulu
 • Sector:
  GIG
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg