Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

  • 151 St. Helen's Road
  • SA1 4DF
  • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

  • 01792 476576
  • Sector:
    GIG
  • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
    Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe