Neidio i'r prif gynnwy

Digwyddiadau

Digwyddiadau y byddwn yn eu cynnal neu'n dod i'r digwyddiad eleni. Dewch yn ôl i'n gwefan a chadw golwg ar ein cyfryngau cymdeithasol am y ddiweddaf.

Bydd Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yn bresennol yng Nghynhadledd Dydd Gŵyl Dewi Coleg Brenhinol y Bydwragedd ar 1 Mawrth, yng Nghaerdydd.

Cynhadledd Partneriaeth Ewropeaidd ar gyfer Sefydliadau Goruchwylio mewn Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (EPSO)

Bydd y 35ain Cynhadledd EPSO yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd rhwng 18 a 20 Hydref. Thema'r gynhadledd yw 'Gwneud y Gwahaniaeth'.

26 Medi 2023

Bydd cynhadledd Conffederasiwn GIG Cymru yn cael ei chynnal ar 12 Medi yng Nghanolfan yr Holl Genhedloedd, Caerdydd.

Y Pwynt Tyngedfennol: Lle nesaf i iechyd a gofal?