Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • Coity Road
 • Pen-y-Bont
 • CF31 1RQ
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01656 752752
 • Math o arolygiad:
  Ysbytai
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Mamolaeth
  Iechyd Meddwl
  Ïoneiddio ymbelydredd (e.e. Radiotherapi)
  A&E
 • Sector:
  GIG
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg