Neidio i'r prif gynnwy

Ymholiadau Cyffredinol

Defnyddiwch y ffurflen isod i gysylltu â ni gyda'ch ymholiad

Amseroedd ymateb 

Rydym yn bwriadu cydnabod pob ymholiad a wneir ar y ffôn, drwy lythyr neu e-bost o fewn dau ddiwrnod gwaith ac ymateb o fewn 15 diwrnod gwaith. Gallai ymholiadau cymhleth gymryd mwy o amser.

Os cysylltwch â ni yn y Gymraeg

Byddwn yn sicrhau eich bod yn gallu siarad â rhywun yn Gymraeg. Os na allwn ymdrin â'ch cais ar unwaith, byddwn yn eich galw yn ôl o fewn 24 awr. Os ysgrifennwch atom yn y Gymraeg, byddwn yn ateb yn y Gymraeg.

Os ydych am wneud cwyn amdanom

Byddwn yn cydnabod eich cwyn o fewn pum niwrnod gwaith ac yn bwriadu ei datrys o fewn deg diwrnod gwaith.

Os cewch unrhyw anawsterau gan ddefnyddio'r ffurflen isod, e-bostiwch: agic@llyw.cymru