Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • 2 Morfa Lane
 • Carmarthen
 • SA31 3AX
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01267 234774
 • Math o arolygiad:
  Meddygfeydd
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Gwasanaethau Meddygon Teulu
 • Sector:
  GIG
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda