Neidio i'r prif gynnwy

Dweud eich dweud

Rydym yn cynnal arolygon pan fydd angen i ni gasglu eich barn ar bynciau penodol.

Dyma’r arolygon sy’n fyw ar hyn o bryd. Rydym yn croesawu eich barn ar unrhyw un o’r pynciau isod.

Os hoffech dderbyn cymorth i lenwi holiadur, ffoniwch 0300 062 8163 a bydd aelod o Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yn eich cynorthwyo.

Os ydych wedi cwblhau copi caled o un o’n holiaduron, a wnewch chi ei anfon yn ôl atom i'r cyfeiriad isod:


Arolgiaeth Gofal Iechyd Cymru 
Llywodraeth Cymru
Cymru Adeiladau'r Llywodraeth
Parc Busnes Rhydycar
Merthyr Tudful
CF48 1UZ