Neidio i'r prif gynnwy

Gweithio gyda ni

Gweithwch gyda'r corff annibynnol sy’n arolygu ac yn rheoleiddio gofal iechyd yng Nghymru

 

Ein swyddi gwag

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) yw'r arolygiaeth a'r rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer gofal iechyd yng Nghymru. Rydym yn arolygu gwasanaethau GIG ac yn rheoleiddio darparwyr gofal iechyd annibynnol yn erbyn amrywiaeth o safonau, polisïau, canllawiau a rheoliadau i amlygu meysydd sydd angen eu gwella.

Mae AGIC yn sefydliad prysur a chyflym gyda phobl wrth ei graidd.

Mae ein sefydliad wedi'i rannu'n sawl tîm, ac o fewn pob tîm, mae staff â rolau unigryw sy'n gweithio gyda'i gilydd i wirio bod gwasanaethau gofal iechyd yn cael eu darparu mewn ffordd sy'n mwyafu iechyd a llesiant pobl.