Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • Ynysmaerdy
 • Llantrisant
 • CF72 8XR
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01443 443443
 • Math o arolygiad:
  Ysbytai
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Iechyd Meddwl
  A&E
 • Sector:
  GIG
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg