Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • Caerleon Road
 • Cwmbrân, Gwent
 • NP44 8YN
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01633 493100
 • Math o arolygiad:
  Ysbytai
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  A&E
 • Sector:
  GIG
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan