Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • Heath Park
 • Caerdydd
 • CF14 4XW
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 029 2074 7747
 • Math o arolygiad:
  Ysbytai
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Mamolaeth
  Pediatrig
  Ïoneiddio ymbelydredd (e.e. Radiotherapi)
  A&E
 • Sector:
  GIG
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd ar Fro