Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • Llanfair Caereinion
 • Y Trallwng
 • SY21 0RT
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01938 810279
 • Math o arolygiad:
  Meddygfeydd
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Gwasanaethau Meddygon Teulu
 • Sector:
  GIG
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Addysgu Powys