Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • 34 Victoria Avenue
 • Porthcawl
 • CF36 3HG
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01656 783217
 • Math o arolygiad:
  Practisau Deintyddol
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Deintyddol
 • Sector:
  GIG
  Preifat/Annibynnol
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg