Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • 10 North View Terrace
 • Caerphilly
 • CF83 1PE
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 02920 883356
 • Cofrestredig:
 • Math o arolygiad:
  Practisau Deintyddol
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Deintyddol
 • Sector:
  Preifat/Annibynnol
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan