Neidio i'r prif gynnwy

Adolygwyr Cymheiriaid

Mae adolygwyr cymheiriaid yn weithwyr iechyd proffesiynol o ystod o arbenigeddau o bob rhan o Gymru.

Rydym yn recriwtio Adolygwyr Cymheiriaid

Rydym yn chwilio am adolygwyr yn yr arbenigeddau canlynol:

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda ni, llenwch y ffurflen gais berthnasol isod.

Mae Adolygwyr Cymheiriaid fel arfer yn ffurfio rhan o dîm amlddisgyblaethol ac mae eu gwybodaeth a’u harbenigedd yn sicrhau bod ein gwaith yn seiliedig ar arferion a phrofiad cyfredol. Mae'r gwaith hwn yn cael ei gwblhau naill ai'n bersonol neu o bell o bryd i'w gilydd.

Mae hyn yn ein helpu i dynnu sylw at arferion da ac atgyfnerthu a rhannu safonau gofal iechyd o fewn y GIG a'r sector gofal iechyd annibynnol ill dau er mwyn rhoi sicrwydd i'r cyhoedd a gwasanaeth gwell i'r cleifion.

Rydym hefyd yn darparu rhaglen sefydlu gynhwysfawr a ddarperir o bell a chyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus. 

Patrwm Gwaith

Bydd adolygwyr cymheiriaid yn cael cytundeb fframwaith i ddarparu gwasanaethau ar sail hyblyg. O dan y trefniant hwn, nid oes unrhyw rwymedigaeth ar AGIC i gyhoeddi unrhyw aseiniadau ac nid oes unrhyw rwymedigaeth ar adolygwyr cymheiriaid i dderbyn aseiniadau. Byddwn yn cyhoeddi aseiniadau fel bo’r angen.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Tîm Cymorth Arolygiadau yn AGIC.arolygu@llyw.cymru neu ffoniwch 0300 062 8163.