Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • 6a Cae Meillion
 • Ystrad Cwrt Rawlin, Caerffili
 • CF83 1SN
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 029 20 887838
 • Math o arolygiad:
  Practisau Deintyddol
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Deintyddol
 • Sector:
  GIG
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan