Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • Coed y Gric Road Griffithstown
 • Pont-y-pŵl
 • NP45YA
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01495 768768
 • Math o arolygiad:
  Ysbytai
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Iechyd Meddwl
 • Sector:
  GIG
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan