Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • Sketty Lane
 • Sgeti
 • SA2 8QA
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01792 205666
 • Math o arolygiad:
  Ysbytai
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Ïoneiddio ymbelydredd (e.e. Radiotherapi)
 • Sector:
  GIG
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe