Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • Brecon Road
 • Abergavenny
 • NP7 7EG
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01873 732732
 • Math o arolygiad:
  Ysbytai
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Ïoneiddio ymbelydredd (e.e. Radiotherapi)
  A&E
 • Sector:
  GIG
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan