Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • 23 Charles Street
 • Casnewydd
 • NP20 1JT
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01633 214674
 • Math o arolygiad:
  Ysbytai
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Laser - heb lawdriniaeth (e.e. gwaredu gwallt neu tatŵs)
 • Sector:
  Preifat/Annibynnol