Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • 10 High Street
 • Y Bont Faen
 • CF71 7AG
 • Y Deyrnas Unedig
 • Cofrestredig:
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Laser - lawfeddygol (e.e llawdriniaeth laser llygaid)
 • Sector:
  Preifat/Annibynnol