Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

  • Northgate House, Kingsway
  • Caerdydd
  • CF10 3FD
  • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

  • 02920 340230
  • Cofrestredig:
  • Gwasanaethau a ddarperir:
    Laser - lawfeddygol (e.e llawdriniaeth laser llygaid)