Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • 24 Windsor Place
 • Caerdydd
 • CF10 3BY
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 029 2034 0230
 • Math o arolygiad:
  Ysbytai
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Laser - lawfeddygol (e.e llawdriniaeth laser llygaid)
 • Sector:
  Preifat/Annibynnol