Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • Harding Avenue Malpas
 • Casnewydd
 • NP20 6ZE
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01633 820300
 • Cofrestredig:
 • Math o arolygiad:
  Ysbytai
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Ïoneiddio ymbelydredd (e.e. Radiotherapi)
 • Sector:
  Preifat/Annibynnol