Skip to main content

Canlyniad chwiliad

less than 
from 
Gwasanaethau a ddarperir
Mathau o sefydliad
Sector
Byrddau Iechyd/Ymddiriedolaethau y GIG
Trefnu yn ôl adroddiad arolygu diweddaraf

Wedi analluogi ar hyn o bryd, tynnwch ‘geiriau allweddol’ neu ‘lleoliad’ i ddefnyddio

543 gwasanaethau gofal iechyd

Practisau Deintyddol | Deintyddol | Preifat/Annibynnol
Clifton Rock, Tenby, SA70 7LG
Ffôn 01834 218040
Adroddiad arolygu diweddaraf: 12 Mawrth 2020
Practisau Deintyddol | Deintyddol | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Adran Ddeintyddol, Llawr Cyntaf Canolfan y Bont, NP13 1BQ
Ffôn 01495 322731
Adroddiad arolygu diweddaraf: 18 Rhagfyr 2019
Practisau Deintyddol | Deintyddol | Preifat/Annibynnol | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd ar Fro
Lakin Drive, CF62 8AS
Ffôn 01446 740046
Adroddiad arolygu diweddaraf: 14 Ebrill 2020
Deintyddol | GIG, Preifat/Annibynnol | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd ar Fro
45 Barry Road, CF63 1BA
Ffôn 01446 732 231
Adroddiad arolygu diweddaraf: 5 Ebrill 2019
Practisau Deintyddol | Deintyddol | GIG, Preifat/Annibynnol | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd ar Fro
First Floor Suite, Parade House, 50 The Parade, Roath, Caerdydd, CF24 3AB
Ffôn 02920 216200
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
Practisau Deintyddol | Deintyddol | Preifat/Annibynnol
89 Whitchurch Road, Caerdydd, CF14 3JP
Adroddiad arolygu diweddaraf: 10 Awst 2022
Practisau Deintyddol | Deintyddol | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
58 Cardiff Road, CF81 8PA
Ffôn 01443 831349
Adroddiad arolygu diweddaraf: 11 Gorffennaf 2016
Practisau Deintyddol | Deintyddol | Preifat/Annibynnol
Unit 5440, North Wales Business Park, Abergele, LL22 8LJ
Ffôn 07932 664645
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
Practisau Deintyddol | Deintyddol | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
5 Ceridwen Terrace, Pontypridd, CF37 4PD
Ffôn 01443 403955
Adroddiad arolygu diweddaraf: 11 Tachwedd 2021
Practisau Deintyddol | Deintyddol | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Queen Victoria Road, SA15 2TP
Ffôn 01554 773649
Adroddiad arolygu diweddaraf: 10 Chwefror 2015