Neidio i'r prif gynnwy

Canlyniad chwiliad

less than 
from 
Gwasanaethau a ddarperir
Mathau o sefydliad
Sector
Byrddau Iechyd/Ymddiriedolaethau y GIG
Trefnu yn ôl adroddiad arolygu diweddaraf

Wedi analluogi ar hyn o bryd, tynnwch ‘geiriau allweddol’ neu ‘lleoliad’ i ddefnyddio

173 gwasanaethau gofal iechyd

Ysbytai | Laser - heb lawdriniaeth (e.e. gwaredu gwallt neu tatŵs) | Preifat/Annibynnol
Uned 2, Stadiwm Liberty, Glandŵr, Abertawe, SA1 2FA
Ffôn 01792 651412
Adroddiad arolygu diweddaraf: 22 Tachwedd 2022
Ysbytai | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Abergarw Road, Abergarw, Brynmenyn, Pen-y-bont ar Ogwr, CF32 9LF
Adroddiad arolygu diweddaraf: 23 Medi 2020
Ysbytai | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
1-3 Bryn Eirias Close off Elian Road, LL29 8AB
Ffôn 01492 805384
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
Ysbytai | Laser - heb lawdriniaeth (e.e. gwaredu gwallt neu tatŵs) | Preifat/Annibynnol
54A Bute Street, Caerdydd, CF10 5AF
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
Ysbytai | Laser - heb lawdriniaeth (e.e. gwaredu gwallt neu tatŵs) | Preifat/Annibynnol
70 The Highway, New Inn, Pont y pŵl, NP4 0PL
Adroddiad arolygu diweddaraf: 5 Mai 2023
Ysbytai | Laser - heb lawdriniaeth (e.e. gwaredu gwallt neu tatŵs) | Preifat/Annibynnol
10 High Street, Y Bont-faen, CF71 7AG
Ffôn 01446 774980
Adroddiad arolygu diweddaraf: 2 Ionawr 2019
Ysbytai | Laser - heb lawdriniaeth (e.e. gwaredu gwallt neu tatŵs) | Preifat/Annibynnol
20 Maindee Road, Cwmfelinfach, Coed Duon, NP11 7HQ
Ffôn 01495 201139
Adroddiad arolygu diweddaraf: 18 Ebrill 2018
Ysbytai | Laser - heb lawdriniaeth (e.e. gwaredu gwallt neu tatŵs) | Preifat/Annibynnol
101 Talbot Road, Tonysguboriau, CF72 8AE
Ffôn 01443 237000
Adroddiad arolygu diweddaraf: 12 Ebrill 2016
Ysbytai | Preifat/Annibynnol
Lon Catwg, Pontardawe, Abertawe, SA8 3DX
Adroddiad arolygu diweddaraf: 14 Medi 2020
Ysbytai | GIG | Ymddiriedolaeth GIG Felindre
Heol Felindre, Yr Eglwys Newydd, CF14 2TL
Ffôn 02920 615888
Adroddiad arolygu diweddaraf: 11 Awst 2023